Majhi - Nepaliव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पो दन्‍तमूलमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, नासिक्‍य सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
नकचरेराnʌkʌtsʌreraअ.क्रि.नकचरिनु; नकचरो हुनु; नकच्‍चरिनु
नकचर्‍याnʌkʌtsʌrjaस.क्रि.नकचर्‍याउनु; नकच्‍चर्‍याउनु
नकचर्‍याइnʌkʌtsʌrjaiस.क्रि.नकचर्‍याउनु; नकच्‍चर्‍याउनु
नकचर्‍याउराnʌkʌtsʌrjauraस.क्रि.नकचर्‍याउनु; नकच्‍चर्‍याउनु
नकचर्रेइnʌkʌtsʌrreiस.क्रि.नकचरिनु; नकचरो हुनु; नकच्‍चरिनु
नकचर्र्‍याnʌkʌtsʌrrjaस.क्रि.नकचरिनु; नकचरो हुनु; नकच्‍चरिनु
नकच्‍चर्‍याnʌkʌttsʌrjaस.क्रि.नकच्‍चर्‍याउनु; अरूलाई लज्‍जित गराउनु; बुझ पचाएर बोल्‍नु
नकच्‍चर्‍याइnʌkʌttsʌrjaiस.क्रि.नकच्‍चर्‍याउनु; अरूलाई लज्‍जित गराउनु; बुझ पचाएर बोल्‍नु
नकच्‍चर्‍याउराnʌkʌttsʌrjauraस.क्रि.नकच्‍चर्‍याउनु; अरूलाई लज्‍जित गराउनु; बुझ पचाएर बोल्‍नु
नकारइnʌkarʌiस.क्रि.नकार्‌नु; कुनै काम कुरो गर्न नमान्‍नु; अस्‍वीकृति जनाउनु
नकाराnʌkaraस.क्रि.नकार्‌नु; कुनै काम कुरो गर्न नमान्‍नु; अस्‍वीकृति जनाउनु
नकारेराnʌkareraक.क्रि.नकारिनु; नकार्ने काम गरिनु; नकाराइमा पारिनु
नकार्‌राnʌkarraस.क्रि.नकार्‌नु; कुनै काम कुरो गर्न नमान्‍नु; अस्‍वीकृति जनाउनु
नकार्रेइnʌkarreiक.क्रि.नकारिनु; नकार्ने काम गरिनु; नकाराइमा पारिनु
नकार्र्‍याnʌkarrjaक.क्रि.नकारिनु; नकार्ने काम गरिनु; नकाराइमा पारिनु
नघाउराnʌgʰauraप्रे.क्रि.नघाउनु; नाघ्‍न लाउनु; नाघ्‍ने बनाउनु
नङ्ग्‍याnʌŋgjaस.क्रि.नङग्‍याउनु; नाङगो पार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति लिनु
नङ्ग्‍याइnʌŋgjaiस.क्रि.नङग्‍याउनु; नाङगो पार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति लिनु
नङ्ग्‍याउरा1nʌŋgjauraस.क्रि.नङग्‍याउनु; नाङगो पार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति लिनु
नङ्ग्‍याउरा2nʌŋgjauraस.क्रि.नङ्ग्‍याउनु; लुगाफाटाविनाको पार्नु; नाङ्गो पार्नु भएभरको सम्‍पत्ति लिनु
नजिकेराnʌdzikeraअ.क्रि.नजिकिनु; छेउछाउमै आइपुग्‍नु; नजिकमा रहनु
नजिक्‍केइnʌdzikkeiअ.क्रि.नजिकिनु; छेउछाउमै आइपुग्‍नु; नजिकमा रहनु
नजिक्‍क्‍याnʌdzikkjaअ.क्रि.नजिकिनु; छेउछाउमै आइपुग्‍नु; नजिकमा रहनु
नजिक्‍याnʌdzikjaप्रे.क्रि.नजिक्‍याउनु; नजिक ल्‍याउनु; नजिक पार्नु