Majhi - Nepaliतल्‍लो ओठ र माथिल्‍लो ओठ परस्‍परमा जोडिएर भित्रबाट आएको सास निस्‍कन पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गइ सास बाहिर निस्‍किँदा उच्‍चारित हुने वर्ण ओष्‍ट्य स्‍पर्श, अघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
पइटेइpʌiʈeiअ.क्रि.पैटिनु; थन्‍क्‍याइराखेको वस्‍तु पहिलो पटक झिकिनु; खर्च गर्न सुरु हुनु क.क्रि. थालिनु
पइटेराpʌiʈeraअ.क्रि.पैटिनु; थन्‍क्‍याइराखेको वस्‍तु पहिलो पटक झिकिनु; खर्च गर्न सुरु हुनु क.क्रि. थालिनु
पइट्याpʌiʈjaअ.क्रि.पैटिनु; थन्‍क्‍याइराखेको वस्‍तु पहिलो पटक झिकिनु; खर्च गर्न सुरु हुनु क.क्रि. थालिनु पैट्याउनु; खर्च गर्न थाल्‍नु प्रे.क्रि. थाल्‍न लाउनु; सुरु गराउनु
पइट्याइpʌiʈjaiअ.क्रि.पैट्याउनु; खर्च गर्न थाल्‍नु प्रे.क्रि. थाल्‍न लाउनु; सुरु गराउनु
पइट्याउराpʌiʈjauraअ.क्रि.पैट्याउनु; खर्च गर्न थाल्‍नु प्रे.क्रि. थाल्‍न लाउनु; सुरु गराउनु
पइठिpʌiʈʰiना.पलेंटी; प्रसिद्ध प्रचलित आसन
पइठिकस्‍राpʌiʈʰikʌsraना.पलेँटीकस्‍नु; खुट्टाका पन्‍जा छेपारीका चेपमा घुसाएर बसिने शिष्‍ट आसनमा बस्‍नु
पइठिमार्राpʌiʈʰimarraना.पलेंटीमार्नु; खुट्टाका पन्‍जा छेपारीका चेपमा घुसाएर बसिने शिष्‍ट आसनमा बस्‍नु
पइनेठुpʌineʈʰuना.खिर्रो; लाम्‍चा मसिना पात हुने र चोप निस्‍कने विषालु किसिमको एक रुख
पइरिpʌiriना.लिस्‍नु; एउटै काठको बीचबीचमा कपेर खुड्किलो पारिएको भर्‍याङ; सिँडी; खुड्किलो
पइलाpʌilaना.पाइलो; पैतालो; पैतलाको चिन्‍ह, डाम; कदम, फड्को
पइँतोpʌĩtoना.दाल; जाँतोमा हल्‍का दलिएको मास, रहरको, फग्‍लेटा त्‍यसरी बनाएको भातसँग खाइने झोलिलो खाद्यय पदार्थ
पउडइ/पउरइpʌuɖʌi/pʌurʌiअ.क्रि.पौडनु; नडुब्‍नका लागि हात गोडा चालेर पानीमा खेल्‍नु; पानीमा हात गोडाले खियाउनु
पउडाpʌuɖaप्रे.क्रि.पौडाउनु; पौडन लाउनु; पौडने पार्नु
पउडाइpʌuɖaiप्रे.क्रि.पौडाउनु; पौडन लाउनु; पौडने पार्नु
पउडाउराpʌuɖauraप्रे.क्रि.पौडाउनु; पौडन लाउनु; पौडने पार्नु
पउडेइpʌuɖeiअ.क्रि.पौडिनु; पौडनु; पौडने होइनु
पउडेराpʌuɖeraअ.क्रि.पौडिनु; पौडनु; पौडने होइनु
पउड्या/पउर्‍याpʌuɖja/pʌurjaअ.क्रि.पौडनु/ पौडिनु; नडुब्‍नका लागि हात गोडा चालेर पानीमा खेल्‍नु; हात गोडाले खियाउनु; पौडने होइनु
पउरेइpʌureiअ.क्रि.पौडिनु; पौडनु; पौडने होइनु
पउरेराpʌureraअ.क्रि.पौडनु; नडुब्‍नका लागि हात गोडा चालेर पानीमा खेल्‍नु; हात गोडाले खियाउनु
पउँठाpʌũʈʰaना.पौंठो; नारी; पाखुरो
पउँठाबसइpʌũʈʰabʌsʌiना.पौंठाबस्‍नु; ब्‍याउने बेला भइसकेपछि गाई भैँसीको पुच्‍छरको फेदमा दुवैपट्टि गहिरो हुँदै जाने अवस्‍था
पउँठाबसाpʌũʈʰabʌsaना.पौंठाबस्‍नु; ब्‍याउने बेला भइसकेपछि गाई भैँसीको पुच्‍छरको फेदमा दुवैपट्टि गहिरो हुँदै जाने अवस्‍था