Majhi - Nepalipʰʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, तल्‍लो ओठ र माथिल्‍लो ओठ परस्‍परमा जोडिएर भित्रबाट आएको सास निस्‍कँन पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गइ सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने वर्ण आष्‍ठ्य स्‍पर्श, अघोष, महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
फइलइpʰʌilʌiअ.क्रि.फैलनु; फिँजिनु; फैलिनु; प्रचार हुनु
फइलराpʰʌilʌraअ.क्रि.फैलनु; फिँजिनु; फैलिनु; प्रचार हुनु
फइलाpʰʌilaप्रे.क्रि./स.क्रि. फैलाउनु; फैलने पार्नु; प्रचार गराउनु; फिँजाउनु
फइलाइpʰʌilaiप्रे.क्रि./स.क्रि. फैलाउनु; फैलने पार्नु; प्रचार गराउनु; फिँजाउनु
फइलाउराpʰʌilauraप्रे.क्रि./स.क्रि. फैलाउनु; फैलने पार्नु; प्रचार गराउनु; फिँजाउनु
फइलेइpʰʌileiअ.क्रि.फैलिनु; फिँजिनु; प्रचार हुनु; फैलिने होइनु
फइलेराpʰʌileraअ.क्रि.फैलिनु; फिँजिनु; प्रचार हुनु; फैलिने होइनु
फइल्‍याpʰʌiljaअ.क्रि.फैलनु/फैलिनु; फिँजिनु; फैलिनु; प्रचार हुनु; फैलिने होइनु
फकाpʰʌkaस.क्रि.फकाउनु; मनाउनु; सान्‍त्‍वना दिनु; लोभ्‍याउनु; फुस्‍ल्‍याउनु।
फकाइpʰʌkaiस.क्रि.फकाउनु; मनाउनु; सान्‍त्‍वना दिनु; लोभ्‍याउनु; फुस्‍ल्‍याउनु।
फकाउराpʰʌkauraस.क्रि.फकाउनु; मनाउनु; सान्‍त्‍वना दिनु; लोभ्‍याउनु; फुस्‍ल्‍याउनु
फकारइpʰʌkarʌiस.क्रि.फकार्‌नु; फराकिलो पार्नु; अनार, दारिम आदिका बिजुला केलाउनु वा छोडाउनु
फकाराpʰʌkaraस.क्रि.फकार्‌नु; फराकिलो पार्नु; अनार, दारिम आदिका बिजुला केलाउनु वा छोडाउनु
फकारेराpʰʌkareraक.क्रि.फकारिनु; फकार्ने काम गरिनु
फकार्‌राpʰʌkarraस.क्रि.फकार्‌नु; फराकिलो पार्नु; अनार, दारिम आदिका बिजुला केलाउनु वा छोडाउनु
फकार्रेइpʰʌkarreiक.क्रि.फकारिनु; फकार्ने काम गरिनु
फकार्र्‍याpʰʌkarrjaक.क्रि.फकारिनु; फकार्ने काम गरिनु
फकेटpʰʌkeʈʌना.फगेटो; एकजातको सानो माछा
फकेटाpʰʌkeʈaना.फगेटो; एकजातको सानो माछा
फक्‍क्‍याpʰʌkkjaस.क्रि.फक्‍क्‍याउनु; फाँको मार्नु; फँक्‍याउनु
फक्‍क्‍याइpʰʌkkjaiस.क्रि.फक्‍क्‍याउनु; फाँको मार्नु; फँक्‍याउनु
फक्‍क्‍याउराpʰʌkkjauraस.क्रि.फक्‍क्‍याउनु; फाँको मार्नु; फँक्‍याउनु
फक्रइpʰʌkrʌiअ.क्रि.फक्रनु; कोपिला पूर्ण रूपले विकसित हुनु; राम्ररी फुल्‍नु
फक्रराpʰʌkrʌraअ.क्रि.फक्रनु; कोपिला पूर्ण रूपले विकसित हुनु; राम्ररी फुल्‍नु