Majhi - Nepaliतल्‍लो ओठ र माथिल्‍लो ओठ परस्‍परमा जोडिएर भित्रबाट आएको सास निस्‍कन पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हेने वर्ण ओष्‍ठ्य स्‍पर्श, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
बइठ्याbʌiʈʰjaस.क्रि.बैठ्याउनु; उठ्नै नसक्‍ने गरी पिट्नु; बजाउनु; खुब खानु
बइठ्याइbʌiʈʰjaiस.क्रि.बैठ्याउनु; उठ्नै नसक्‍ने गरी पिट्नु; बजाउनु; खुब खानु
बइठ्याउराbʌiʈʰjauraस.क्रि.बैठ्याउनु; उठ्नै नसक्‍ने गरी पिट्नु; बजाउनु; खुब खानु
बइनिकbʌinikʌना.बहिनी; आमाको गर्भबाट आफूभन्‍दा पछी जन्‍मेकी स्‍त्री
बइमाहाँलbʌimahãlʌवि.नजाती; खराब; नराम्रो; कमसल
बइसाउराbʌisauraप्रे.क्रि.बसाउनु; बस्‍न लाउनु; बसोबास गराउनु; थिति वा नियम मिलााउनु
बइँठोbʌĩʈʰoना.चकटी; पराल, खोस्‍टाबाट तयार पारेको सानो ओछ्याउने
बउ/बहुbʌu/bʌhuना.स्‍वास्‍नी; श्रीमति
बउरइbʌurʌiअ.क्रि.बौरनु; विचेतबाट चेतमा आउनु; होस फर्कनु; मरेजस्‍तो भइसकेर बाँच्‍नु
बउरराbʌurʌraअ.क्रि.बौरनु; विचेतबाट चेतमा आउनु; होस फर्कनु; मरेजस्‍तो भइसकेर बाँच्‍नु
बउराbʌuraप्रे.क्रि.बौराउनु; बौरने पार्नु; बिउँताउनु
बउराइbʌuraiप्रे.क्रि.बौराउनु; बौरने पार्नु; बिउँताउनु
बउराउराbʌurauraप्रे.क्रि.बौराउनु; बौरने पार्नु; बिउँताउनु
बउरेइbʌureiअ.क्रि.बौरिनु; बिउँतिनु
बउरेराbʌureraअ.क्रि.बौरिनु; बिउँतिनु
बउर्‍याbʌurjaअ.क्रि.बौरनु; विचेतबाट चेतमा आउनु; होस फर्कनु; मरेजस्‍तो भइसकेर बाँच्‍नु बौरिनु; बिउँतिनु
बउलाbʌulaअ.क्रि.बहुलाउनु/ बौलाउनु; दिमाग ठेगानामा नहुनु; बहुला हुनु; साह्रै ठूलो आँट गर्नु
बउलाइbʌulaiअ.क्रि.बहुलाउनु/बौलाउनु; दिमाग ठेगानामा नहुनु; बहुला हुनु; साह्रै ठूलो आँट गर्नु
बउलाउराbʌulauraअ.क्रि.बहुलाउनु/ बौलाउनु; दिमाग ठेगानामा नहुनु; बहुला हुनु; साह्रै ठूलो आँट गर्नु
बकइbʌkʌiस.क्रि.बक्‍नु; आफ्नै मुखले कुनै कुरा भन्‍नु; बयान गर्नु; बेहोसमा कुनै कुरा भन्‍नु
बकाbʌkaप्रे.क्रि.बकाउनु; सोधपुछ गरेर कसैलाई केही कुरा बक्‍न लगाउनु; बयान गराउनु स.क्रि. बक्‍नु; आफ्नै मुखले कुनै कुरा भन्‍नु; बयान गर्नु; बेहोसमा कुनै कुरा भन्‍नु
बकाइbʌkaiप्रे.क्रि.बकाउनु; सोधपुछ गरेर कसैलाई केही कुरा बक्‍न लगाउनु; बयान गराउनु
बकाउराbʌkauraप्रे.क्रि.बकाउनु; सोधपुछ गरेर कसैलाई केही कुरा बक्‍न लगाउनु; बयान गराउनु
बक्बकाbʌkbʌkaअ.क्रि.बकबकाउनु; नचाहिँदो धेरै कुरा बोल्‍नु; मनपरी बोल्‍नु