Majhi - Nepalibʰʌमाझी भाषा वर्णमालाको बाईसौं व्‍यञ्‍जनवर्ण
भउँतारेराbʰʌũtareraअ.क्रि.भौँतारिनु; लरखराउनु; बिना उद्देश्‍यले जताततै घुम्‍नु; धेरै हिँडडुलमा पर्नु
भउँतार्रेइbʰʌũtarreiअ.क्रि.भौँतारिनु; लरखराउनु; बिना उद्देश्‍यले जताततै घुम्‍नु; धेरै हिँडडुलमा पर्नु
भउँतार्र्‍याbʰʌũtarrjaअ.क्रि.भौँतारिनु; लरखराउनु; बिना उद्देश्‍यले जताततै घुम्‍नु; धेरै हिँडडुलमा पर्नु
भकाउराbʰʌkauraप्रे.क्रि.भकाउनु; कसम खान लाउनु; शपथ गराउनु
भकान्‍नेइbʰʌkanneiअ.क्रि.भक्‍कानिनु; भक्‍कानो छुट्नु; मनमा गाँठो पर्नु; घटनाले पिरोलिनु
भकान्‍नेराbʰʌkanneraअ.क्रि.भक्‍कानिनु; भक्‍कानो छुट्नु; मनमा गाँठो पर्नु; घटनाले पिरोलिनु
भकान्‍न्‍याbʰʌkannjaअ.क्रि.भक्‍कानिनु; भक्‍कानो छुट्नु; मनमा गाँठो पर्नु; घटनाले पिरोलिनु
भकुरइbʰʌkurʌiस.क्रि.भकुर्‌नु; बेसरी खानु; घिच्‍नु; बेसरी कुट्नु; गोद्नु
भकुराbʰʌkuraस.क्रि.भकुर्‌नु; बेसरी खानु; घिच्‍नु; बेसरी कुट्नु; गोद्नु प्रे.क्रि. भकुराउनु; भकुर्नु लाउनु
भकुराइbʰʌkuraiप्रे.क्रि.भकुराउनु; भकुर्नु लाउनु
भकुराउराbʰʌkurauraप्रे.क्रि.भकुराउनु; भकुर्नु लाउनु
भकुरेराbʰʌkureraक.क्रि.भकुरिनु; बेसरी पिटिनु
भकुर्‌राbʰʌkurraस.क्रि.भकुर्‌नु; बेसरी खानु; घिच्‍नु; बेसरी कुट्नु; गोद्नु
भकुर्रेइbʰʌkurreiक.क्रि.भकुरिनु; बेसरी पिटिनु
भकुर्र्‍याbʰʌkurrjaक.क्रि.भकुरिनु; बेसरी पिटिनु
भक्भकाbʰʌkbʰʌkaअ.क्रि.भकभकाउनु; अड्केर तथा शब्‍द दोहोर्‍याएर आवाज निकाल्‍नु; भकभक गर्नु
भक्भकाइbʰʌkbʰʌkaiअ.क्रि.भकभकाउनु; अड्केर तथा शब्‍द दोहोर्‍याएर आवाज निकाल्‍नु; भकभक गर्नु
भक्भकाउराbʰʌkbʰʌkauraअ.क्रि.भकभकाउनु; अड्केर तथा शब्‍द दोहोर्‍याएर आवाज निकाल्‍नु; भकभक गर्नु
भक्भकेराbʰʌkbʰʌkeraअ.क्रि.भकभकिनु; बोल्‍दा भकभक होइनु; भकभकाइनु
भक्भक्‍केइbʰʌkbʰʌkkeiअ.क्रि.भकभकिनु; बोल्‍दा भकभक होइनु; भकभकाइनु
भक्भक्‍क्‍याbʰʌkbʰʌkkjaअ.क्रि.भकभकिनु; बोल्‍दा भकभक होइनु; भकभकाइनु
भजइ1bʰʌdzʌiअ.क्रि.भज्नु; मुद्रा साटिएर चानचुन प्राप्‍त हुनु; एक मुद्रासँग अर्को थरी सटही हुनु
भजइ2bʰʌdzʌiस.क्रि.भज्नु; देवताको नामकीर्तन गर्नु; भजन गर्नु
भजा1bʰʌdzaअ.क्रि.भज्नु; मुद्रा साटिएर चानचुन प्राप्‍त हुनु; एक मुद्रासँग अर्को थरी सटही हुनु स.क्रि./प्रे.क्रि. भजाउनु; मुद्रा साट्नु; एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा साट्नु; भज्‍न लाउनु