Majhi - Nepaliजिभ्रोको माथिल्‍ला भाग कोमल तालुतिर उठी अगोलित भएर सास प्रभावमा अवरोध नभै उच्‍चारण हुने वर्ण, तालव्‍य अर्धस्‍वर, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
यउँडिjʌũɖiवि.वल्‍लि; वल्‍लोको स्‍त्रीलिङ्ग; दुई वस्‍तुमध्‍ये वरतिरकी; नजिककी; वरकी
यउँडिस1क्रि.वि.यता; उताको विपरित; यसतर्फ; आफूतिर
यउँडिस2क्रि.वि.वर; आफुतिर; आफ्नो छेउमा; नजिक
यउँडिस होउँडिसक्रि.वि.यताउता; यता र उता; जतासुकै; आसपास ना. गोलमाल; हिनामिना वि. छरपुस्‍ट
यउँडिसकोjʌũɖisʌkoवि.वरको; आफ्नो नजिकको; आफन्‍त
यउँडोjʌũɖoवि.वल्‍लो; दुई वस्‍तुमध्‍ये वरतिरको; नजिकको; वरको
यचउडोjʌtsʌuɖoवि.यत्रो; यस परिमाणभरिको; योजत्रो
यच्‍चाjʌttsaवि.यत्ति; योजति; यति; धेरै वा थोरै क्रि.थोरै; अलिकति
यच्‍चारjʌttsarʌवि.यतिको; योजत्तिको; यस बराबरको
यच्‍चेjʌttseवि.यति; यति नै; यत्ति
यतकjʌtʌkʌवि.यत्ति; यति; यति नै
यताक्‍कjʌtakkʌवि.यत्तिको; योजत्तिको; यति धेरै वा थोरै
यत्‍केjʌtkeवि.यत्ति; यति; यति नै
यत्‍केकोjʌtkekoवि.यत्तिको; योजत्तिको; यति धेरै वा थोरै
यत्‍रासिनjʌtrasinʌवि.यत्तिको; आवश्‍यकता भन्‍दा बढ्ता; यति धेरै
यथउनेjʌtʰʌuneक्रि.वि.यता; उताको विपरित तिर; यसतर्फ
यथउने न ओथउनेक्रि.वि.यता न उता; अलपत्र; कतै पनि नहुने चालमा
यथउनेओथउनेjʌtʰʌuneotʰʌuneक्रि.वि.यताउता; यता र उता; यतै आसपासमा ना. गोलमाल; हिनामिना वि. छरपुस्‍ट
यनइjʌnʌiवि./सर्व. यही; यो नै; यहीचाहिँ
यनाjʌnaक्रि.वि.यहाँ; नजिकको निश्‍चित ठाउँमा; यसै ठाउँमा; यहाँनिर
यनानेरिjʌnaneriक्रि.वि.यहाँनिर; यता; वरतिर
यब्‍बोjʌbboवि.यत्रो; यस परिमाणभरिको; योजत्रो
यराउसोjʌrausoवि.यस्‍तो; यो जस्‍तो छ त्‍यस्‍तै क्रि.यस्‍तै गरी; यस्‍तै योजस्‍तो
यराउसोउराउसोjʌrausourausoवि.यस्‍तोउस्‍तो; योजस्‍तो र उजस्‍तो

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >