Majhi - Nepaliजिभ्रोको टुप्‍पो दन्‍तमूलको पछाडिको भागमा नजिकन गइ घर्षणकासाथ सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने वर्ण, दन्‍तमूल संघर्षी अघोष व्‍यन्‍जनवर्ण
सइरिsʌiriना.लामा भाटालाई लहराले बुनेर माछामार्ने खुगा थाप्‍न प्रयोग गरिने साधन
सउ“सेsʌu“seवि.सग्‍लो/सिङ्गो; टुटफुट नभएको; पुरै अङ्ग भएको; सग्‍लो; एक मात्र; नफोरेको
सउलsʌulʌवि.सग्‍लो/सिङ्गो; टुटफुट नभएको; पुरै अङ्ग भएको; सग्‍लो; एक मात्र; नफोरेको
सकइsʌkʌiअ.क्रि.सक्नु; कुनै काम सिध्‍याउनु; समर्थ हुनु; खर्च गरेर सिध्‍याउनु; खतम पार्नु
सकइकरsʌkʌikʌrʌवि.सक्‍नुको; छुन, सहन नै नसकिने; चौपट्टको
सकटेsʌkʌʈeना.सानो सहर; बढ्दै गरेको सानो एक जातको टल्‍कने सहर माछो
सकाsʌkaअ.क्रि.सक्नु; कुनै काम सिध्‍याउनु; समर्थ हुनु; खर्च गरेर सिध्‍याउनु; खतम पार्नु प्रे.क्रि. सकाउनु; सक्‍नु लाउनु; सक्‍ने पार्नु
सकाइsʌkaiप्रे.क्रि.सकाउनु; सक्‍नु लाउनु; सक्‍ने पार्नु
सकाउराsʌkauraप्रे.क्रि.सकाउनु; सक्‍नु लाउनु; सक्‍ने पार्नु
सकारइsʌkarʌiस.क्रि.सकार्‌नु; स्‍वीकार गर्नु; जिम्‍मा लिनु; अङ्भर गर्नु
सकाराsʌkaraस.क्रि.सकार्‌नु; स्‍वीकार गर्नु; जिम्‍मा लिनु; अङ्भर गर्नु प्रे.क्रि. सकाराउनु; सकार्न लाउनु; सकार गराउनु
सकाराइsʌkaraiप्रे.क्रि.सकाराउनु; सकार्न लाउनु; सकार गराउनु
सकाराउराsʌkarauraप्रे.क्रि.सकाराउनु; सकार्न लाउनु; सकार गराउनु
सकारेराsʌkareraक.क्रि.सकारिनु; सकार गरिनु
सकार्‌राsʌkarraस.क्रि.सकार्‌नु; स्‍वीकार गर्नु; जिम्‍मा लिनु; अङ्भर गर्नु
सकार्रेइsʌkarreiक.क्रि.सकारिनु; सकार गरिनु
सकार्र्‍याsʌkarrjaक.क्रि.सकारिनु; सकार गरिनु
सकेराsʌkeraक.क्रि.सकिनु/सिद्घिनु; कुनै काम पुरा गरिनु; काम गर्ने सामर्थ्‍य प्राप्‍त गरिनु
सक्‍केइsʌkkeiक.क्रि.सकिनु; कुनै काम पुरा गरिनु; काम गर्ने सामर्थ्‍य प्राप्‍त गरिनु
सक्‍क्‍याsʌkkjaक.क्रि.सकिनु; कुनै काम पुरा गरिनु; काम गर्ने सामर्थ्‍य प्राप्‍त गरिनु
सक्राsʌkraअ.क्रि.सक्नु; कुनै काम सिध्‍याउनु; समर्थ हुनु; खर्च गरेर सिध्‍याउनु; खतम पार्नु
सक्सकाsʌksʌkaअ.क्रि.सकसकाउनु; जुम्रा हिँड्दा असजिलो हुनु; सकसक गर्नु; केटाकेटी चलिरहनु
सक्सकाइsʌksʌkaiअ.क्रि.सकसकाउनु; जुम्रा हिँड्दा असजिलो हुनु; सकसक गर्नु; केटाकेटी चलिरहनु
सक्सकाउराsʌksʌkauraअ.क्रि.सकसकाउनु; जुम्रा हिँड्दा असजिलो हुनु; सकसक गर्नु; केटाकेटी चलिरहनु