Majhi - Nepali1aस्‍वरवर्ण मध्‍येको दोस्रो स्‍वरवर्ण जिभ्रोको अग्रभाग सक्रिय भइ जिब्रो निम्‍नतम अवस्‍थामा रही, ओठ गोलो नभइ फिजिएको अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, अग्र, खुला अगोलित स्‍वरवर्ण
2aअ.क्रि.आउनु; कतैबाट तोकिएको ठाउँमा आइपुग्‍नु; आम्‍दानी हुनु
आइaiअ.क्रि.आउनु; कतैबाट तोकिएको ठाउँमा आइपुग्‍नु; आम्‍दानी हुनु
आइतaitʌवि.आगामी; पछि आउने; पछि हुने; आउँदो
आइनार्‌ainarवि.आगामी; पछि आउने; पछि हुने; आउँदो
आउराauraअ.क्रि.आउनु; कतैबाट तोकिएको ठाउँमा आइपुग्‍नु; आम्‍दानी हुनु
आगिagiना.आगो; प्रकाशक वस्‍तु; अग्‍नि; रिस
आघाagʰaअ.क्रि.अघाउनु/अगाउनु; खाएर टन्‍न हुनु; अमन हुनु; विरक्त हनु
आघाइagʰaiअ.क्रि.अघाउनु/अगाउनु; खाएर टन्‍न हुनु; अमन हुनु; विरक्त हनु ना. अघाइ; अघाउने किसिम; क्रिया वा भाव
आघाउँजिagʰaũdziक्रि.वि.अघाउँजी; पेट टन्‍न होउन्‍जेल; अघाउन्‍जेल; धीत मरुन्‍जेल
आङ्लागइaŋlagʌiआङलाग्‍नु; खाएका कुराको रस शरीरमा भिज्‍नु र पोष लाग्‍नु
आङ्लागाaŋlagaआङलाग्‍नु; खाएका कुराको रस शरीरमा भिज्‍नु र पोष लाग्‍नु
आङ्लाग्‍राaŋlagraआङलाग्‍नु; खाएका कुराको रस शरीरमा भिज्‍नु र पोष लाग्‍नु
आचानोatsanoना.अचानु/अचानो; पशु काट्दा हतियारको धार नबिग्रियोस भनी काटिने पशुको गर्दनमुनी जमिनमा राखिने काठको ठेउको; मासु काट्ता राखिने काठको
आचालatsalʌक्रि.वि.अचेल; हालसाल; हिजोआज
आछतatsʰʌtʌअ.क्रि.छन्; ‘हुनु’ क्रियाको तृतीय पुरुषको बहुवचनको रूप
आछेतatsʰetʌअ.क्रि.छन्; ‘हुनु’ क्रियाको तृतीय पुरुषको बहुवचनको रूप
आजकालिadzʌkaliक्रि.वि.हिजोआज; अचेल; वर्तमान समयमा
आजकालुadzʌkaluक्रि.वि.हिजोआज; अचेल; वर्तमान समयमा
आजिadziना.बजै/बज्‍यै; आमा वा बाबुकी आमा; पाकी आइमाईलाई प्रयोग गरिने आदरसूचक शब्‍द
आजिअजइadziʌdzʌiना.जिज्‍यू/बराजु; बाजे वा हजुर आमाको बाबु
आजिअजेadziʌdzeना.जिज्‍यूआमा; बाजे वा हजुरआमाकी आमा
आजिबाजेadzibadzeना.जिज्‍यू/बराजु; बाजे वा हजुर आमाको बाबु
आजिबुडिadzibuɖiना.जिज्‍यूआमा; बाजे वा हजुर आमाकी आमा
आजुलिadzuliक्रि.वि.अचेल; हालसाल; हिजोआज