घउँटाgʰʌũʈaना.मिसाउ; तरकारीमा मिसाउने अर्को स्‍वादिलो प्रकारएक मुठि माछ हक्‍लासिन् गुन्‍द्रुक्लाइ घउँटा हकक्‍छइ ।एक मुठी माछाभए गुन्‍द्रुकलाई मिसाउ हुन्‍छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *