एकोहोर्र्‍याekohorrjaअ.क्रि.एकोहोरिनु; एकोहोरो भएर लागिपर्नु; एकतर्फि बन्‍नु; एउटै विषयमा केन्‍द्रित हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *