1जिभ्रोको टुप्‍पाले दन्‍तमूललाई छुँदा जिभ्रोको छेउछाउबाट सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने वर्ण, पार्शविक, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यञ्‍जनवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *