ढलाउराɖʰʌlauraप्रे.क्रि.ढलाउनु; ढल्‍न लाउनु; ढल्‍ने पार्नु; पल्‍टाउनु; ढल्‍काउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *