पउँठाबसाpʌũʈʰabʌsaना.पौंठाबस्‍नु; ब्‍याउने बेला भइसकेपछि गाई भैँसीको पुच्‍छरको फेदमा दुवैपट्टि गहिरो हुँदै जाने अवस्‍था

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *