घइलाgʰʌilaना.गाग्रो/घ्‍याम्‍पो; पानी, जाँड राख्‍ने माटोको ठूलो भाँडो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *