डटाɖʌʈaअ.क्रि.डट्नु; अडिग भएर रहनु; फुर्तीसाथ बोल्‍नु; ठाँटिनु प्रे.क्रि. डटाउनु; डट्न लाउनु; अड्न लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *