कउँडाkʌũɖaना.गाँस; एकपटक मुखमा हाल्‍दाको परिमाण उदा़ एक कउँडा भात कुकल् लाइ दि एक गाँस भात कुकुरलाई दे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *