घट्काउराgʰʌʈkauraस.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *