अँजुल्राʌ̃dzulraस.क्रि.आजुल्नु; आजुलीले पानी, अन्‍न हुत्त्‍याउनु; आजुलीमा भर्नु; दुइटा पसर जोड्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *