टउकइʈʌukʌiअ.क्रि.टाउको निहुराएर हल्‍लिनु; उङ्नु; हो वा आ भन्‍ने इसारा गर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *