थङ्न्‍याइtʰʌŋnjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थङ्न्‍याउनु; थङ्निने पार्नु; थाङ्नो तुल्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *