डग्राɖʌgraअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; चुक्‍नु; डगमगाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *