नकाराnʌkaraस.क्रि.नकार्‌नु; कुनै काम कुरो गर्न नमान्‍नु; अस्‍वीकृति जनाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *