टक्राउराʈʌkrauraअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *