दउडाdʌuɖaप्रे.क्रि.दौडाउनु; छिटो हिँडाउनु स.क्रि. चोर्नु; काममा चाँडो हिँड्ने मानिस पठाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *