टक्टकेराʈʌkʈʌkeraअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *