भकुराउराbʰʌkurauraप्रे.क्रि.भकुराउनु; भकुर्नु लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *