घचेट्राgʰʌtseʈraस.क्रि.घचेट्नु/घच्‍याट्नु; ठेल्‍नु; धकेल्‍नु; बलपूर्वक ठेलेर सार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *