छटाइtsʰʌʈaiअ.क्रि.छँटाउनु; मस्‍तिष्‍कले राम्रोसँग काम नगरी सनक चढ्नु; सन्‍कनु; बहुलाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *