ङिच्‍च्‍याŋittsjaअ.क्रि.ङिच्‍चिनु; ङिच्‍च पर्नु; अलिअलि दाँत देखाउनु स.क्रि. ङिच्‍च्‍यिाउनु; ङिच्‍च पार्नु; हिस्‍स्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *