ठगाʈʰʌgaस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु प्रे.क्रि. ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *