ठगइʈʰʌgʌiस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *