झट्क्‍याdzʰʌʈkjaअ.क्रि.झट्कनु/ झट्किनु; धान, तोरी चुट्दा झट्का पनुर्; झट्कारिनु; झट्को पारिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *