घच्घच्‍याइgʰʌtsgʰʌtsjaiस.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *