फइलाpʰʌilaप्रे.क्रि./स.क्रि. फैलाउनु; फैलने पार्नु; प्रचार गराउनु; फिँजाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *