पइटेराpʌiʈeraअ.क्रि.पैटिनु; थन्‍क्‍याइराखेको वस्‍तु पहिलो पटक झिकिनु; खर्च गर्न सुरु हुनु क.क्रि. थालिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *