तगा2tʌgaस.क्रि.तग्‍नु; तग हालेर सिउनु; दुई तह कपडाको बिचमा रुवा हाली रुवालाई समेत बुट्टा पारी सिउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *