oस्‍वरवर्ण मध्‍येको छैंठौं स्‍वरवर्ण जिब्रोको पछिल्‍लो भाग सक्रिय भइ, जिब्रो उच्‍च अवस्‍थामा रही, ओठ गोलाकार अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, पश्‍च आधाबन्‍द गोलित स्‍वरवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *