भकान्‍नेराbʰʌkanneraअ.क्रि.भक्‍कानिनु; भक्‍कानो छुट्नु; मनमा गाँठो पर्नु; घटनाले पिरोलिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *