नङ्ग्‍याnʌŋgjaस.क्रि.नङग्‍याउनु; नाङगो पार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति लिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *