भकुराbʰʌkuraस.क्रि.भकुर्‌नु; बेसरी खानु; घिच्‍नु; बेसरी कुट्नु; गोद्नु प्रे.क्रि. भकुराउनु; भकुर्नु लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *