खइँच्‍याkʰʌĩtsjaस.क्रि.खैँचनु; आफूतिर तान्‍नु; आकर्षित गर्नु; काबूमा राख्‍नु अ.क्रि. खैँचिनु; तानिनु; कसिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *