सकार्‌राsʌkarraस.क्रि.सकार्‌नु; स्‍वीकार गर्नु; जिम्‍मा लिनु; अङ्भर गर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *