आचानोatsanoना.अचानु/अचानो; पशु काट्दा हतियारको धार नबिग्रियोस भनी काटिने पशुको गर्दनमुनी जमिनमा राखिने काठको ठेउको; मासु काट्ता राखिने काठको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *