एक्सर्र्‍याeksʌrrjaअ.क्रि.एकसरिनु; धान कुटदा आधाभन्‍दा बेसी चामल हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *