घटाउराgʰʌʈauraप्रे.क्रि.घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *