भजइ1bʰʌdzʌiअ.क्रि.भज्नु; मुद्रा साटिएर चानचुन प्राप्‍त हुनु; एक मुद्रासँग अर्को थरी सटही हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *