ढल्‍काउराɖʰʌlkauraप्रे.क्रि.ढल्‍काउनु; आफ्नो मतमा ल्‍याउनु; ओरालो पार्नु।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *