गँगर्क्‍याgʌ̃gʌrkjaअ.क्रि.गँगर्किनु; जाडो वा चिसोले कठ्याङ्ग्रिनु; गँगरिनु प्रे.क्रि. गँगर्क्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगर्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *