टट्ट्याʈʌʈʈjaअ.क्रि.टट्टिनु; दिनभर भोकै पनुर्; भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; टाट पल्‍टनु; दुब्‍लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *