नङ्ग्‍याउरा2nʌŋgjauraस.क्रि.नङ्ग्‍याउनु; लुगाफाटाविनाको पार्नु; नाङ्गो पार्नु भएभरको सम्‍पत्ति लिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *